Έγκριση πίστωσης ποσού 470,47 € υπέρ του δικαιούχου ΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εφημερίδα ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 470,47 € υπέρ του δικαιούχου ΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εφημερίδα ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 470,47 € υπέρ του δικαιούχου ΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  εφημερίδα ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

ade4642010.pdfa