Έγκριση πίστωσης ποσού 49.999,50€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου παρκέ στον αγωνιστικό χώρο του Α΄ κλειστού γυμναστηρίου Ιλίου».

Έγκριση πίστωσης ποσού 49.999,50€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου παρκέ στον αγωνιστικό χώρο του Α΄ κλειστού γυμναστηρίου Ιλίου».

Έγκριση πίστωσης ποσού 49.999,50€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου παρκέ στον αγωνιστικό χώρο του Α΄ κλειστού γυμναστηρίου Ιλίου».

ADSDHKEPA1232012.pdfa