019/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 492,00 € υπέρ του δικαιούχου περιοδικού ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ «ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ»

019/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 492,00 € υπέρ του δικαιούχου περιοδικού ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ «ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 492,00 € υπέρ του δικαιούχου περιοδικού ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ «ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ»

aoe0192012.pdfa