335/2013 – Έγκριση πίστωσης ποσού 49,61 € για καταβολή τόκων για την επιστροφή χρηματοδότησης του έργου «Ανακατασκευή βελτίωση παιδικών χαρών παιδοτόπων του Δήμου»

335/2013 – Έγκριση πίστωσης ποσού 49,61 € για καταβολή τόκων για την επιστροφή χρηματοδότησης του έργου «Ανακατασκευή βελτίωση παιδικών χαρών παιδοτόπων του Δήμου»