Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για εργασία που αφορά «Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για υποστήριξη της κοινωνικής ομάδας των τσιγγάνων»

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για εργασία που αφορά «Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για υποστήριξη της κοινωνικής ομάδας των τσιγγάνων»

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για εργασία που αφορά «Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για υποστήριξη της κοινωνικής ομάδας των τσιγγάνων»

ADE1562010.pdfa