014/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς στο σωματείο εργαζομένων του Δήμου Ιλίου

014/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς στο σωματείο εργαζομένων του Δήμου Ιλίου