Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αφισών – προσκλήσεων για εκδηλώσεις

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αφισών – προσκλήσεων για εκδηλώσεις

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αφισών – προσκλήσεων για εκδηλώσεις

ADSDHKEPA1652012.pdfa