Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00€ με Φ.Π.Α για την ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00€ με Φ.Π.Α για την ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00€ με Φ.Π.Α για την ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA0302012.pdfa