Έγκριση πίστωσης ποσού 5.085,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου περιόδου 2013»