Έγκριση πίστωσης ποσού 5.100,00€ με Φ.Π.Α. για την αμοιβή ζωγράφου για την διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.100,00€ με Φ.Π.Α. για την αμοιβή ζωγράφου για την διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.100,00€ με Φ.Π.Α. για την αμοιβή ζωγράφου για την διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής

ADSDHKEPA1532012.pdfa