Έγκριση πίστωσης ποσού 5.108,62€ υπέρ του Κ.Α. 10.6021.0001 για αναγνώριση προϋπηρεσίας από 1/1/2010 έως 31/10/2011 των υπαλλήλων Βέργου Νικόλαου, Καπάνταη Ειρήνης και Τσαλδάρη Παλλάση.

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.108,62€ υπέρ του Κ.Α. 10.6021.0001 για αναγνώριση προϋπηρεσίας από 1/1/2010 έως 31/10/2011 των υπαλλήλων Βέργου Νικόλαου, Καπάνταη Ειρήνης και Τσαλδάρη Παλλάση.

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.108,62€ υπέρ του Κ.Α. 10.6021.0001 για αναγνώριση προϋπηρεσίας από 1/1/2010 έως 31/10/2011 των υπαλλήλων Βέργου Νικόλαου, Καπάνταη Ειρήνης και Τσαλδάρη Παλλάση.

ADSDHKEPA1212012.pdfa