Έγκριση πίστωσης ποσού 5.535,00€ με Φ.Π.Α. για μουσική εκδήλωση με παρουσιαστή τον Καραγκιόζη στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου του Δήμου Ιλίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.535,00€ με Φ.Π.Α. για μουσική εκδήλωση με παρουσιαστή τον Καραγκιόζη στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου του Δήμου Ιλίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.535,00€ με Φ.Π.Α. για  μουσική εκδήλωση με παρουσιαστή τον Καραγκιόζη  στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου του Δήμου Ιλίου

ADSDHKEPA0782012.pdfa