Έγκριση πίστωσης ποσού 5.800,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γρηγόρη Λαμπράκη»

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.800,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γρηγόρη Λαμπράκη»

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.800,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γρηγόρη Λαμπράκη»

ADSDHKEPA1672012.pdfa