Έγκριση πίστωσης, ποσού 5.965,50 ευρώ, για την εργασία: «Ηχητικές καλύψεις των αθλητικών εκδηλώσεων του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ»

Έγκριση πίστωσης, ποσού 5.965,50 ευρώ, για την εργασία: «Ηχητικές καλύψεις των αθλητικών εκδηλώσεων του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ»

Έγκριση πίστωσης, ποσού 5.965,50 ευρώ, για την εργασία: «Ηχητικές καλύψεις των αθλητικών εκδηλώσεων του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ»

adsdao_282011.pdfa