Έγκριση πίστωσης ποσού 50,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή σε σεμινάριο της υπαλλήλου Μηλιώνη Χριστίνας

Έγκριση πίστωσης ποσού 50,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή σε σεμινάριο της υπαλλήλου Μηλιώνη Χριστίνας