Έγκριση πίστωσης ποσού 50,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή σε σεμινάριο του υπαλλήλου Κεντρίδη Παναγιώτη

Έγκριση πίστωσης ποσού 50,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή σε σεμινάριο του υπαλλήλου Κεντρίδη Παναγιώτη