268/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 500,96 ευρώ για την αμοιβή της «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης δικηγορικής εταιρείας

268/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 500,96 ευρώ για την αμοιβή της «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης δικηγορικής εταιρείας