Έγκριση πίστωσης ποσού 513,60€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια τεντόπανου

Έγκριση πίστωσης ποσού 513,60€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια τεντόπανου

Έγκριση πίστωσης ποσού 513,60€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια τεντόπανου

ADSDHKEPA1042012.pdfa