Έγκριση πίστωσης ποσού 54,12 € υπέρ του δικαιούχου «Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Έγκριση πίστωσης ποσού 54,12 € υπέρ του δικαιούχου «Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Έγκριση πίστωσης ποσού 54,12  € υπέρ του δικαιούχου «Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

adskapi0212011.pdfa