Έγκριση πίστωσης ποσού 54,12 € υπέρ του δικαιούχου «Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»