Έγκριση πίστωσης ποσού 564.764,12 € για εξόφληση δαπανών κεκλεισμένων χρήσεων και προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Έγκριση πίστωσης ποσού 564.764,12 € για εξόφληση δαπανών κεκλεισμένων χρήσεων και προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Έγκριση πίστωσης ποσού 564.764,12 € για εξόφληση δαπανών κεκλεισμένων χρήσεων και προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ade0412010.pdfa