Έγκριση πίστωσης ποσού 564.764,12 € για εξόφληση δαπανών κεκλεισμένων χρήσεων

Έγκριση πίστωσης ποσού 564.764,12 € για εξόφληση δαπανών κεκλεισμένων χρήσεων

Έγκριση πίστωσης ποσού 564.764,12 € για εξόφληση δαπανών κεκλεισμένων χρήσεων

ade0022010.pdfa