Έγκριση πίστωσης ποσού 6.000,00€ με Φ.Π.Α. για τη EYΔΑΠ

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.000,00€ με Φ.Π.Α. για τη EYΔΑΠ

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.000,00€ με Φ.Π.Α. για τη EYΔΑΠ

ADSDHKEPA0192012.pdfa