Έγκριση πίστωσης ποσού 6.150,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια φωτογραφιών για τις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.150,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια φωτογραφιών για τις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011.

Έγκριση πίστωσης  ποσού 6.150,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια φωτογραφιών για τις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011.

adsdao_272011.pdfa