Έγκριση πίστωσης ποσού 6.150,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια φωτογραφιών για τις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011.