Έγκριση πίστωσης ποσού 6.249,80€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.249,80€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.249,80€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA0402012.pdfa