421/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 6.422,24€ για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

421/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 6.422,24€ για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου