Έγκριση πίστωσης ποσού 6.549,75 € με ΦΠΑ για την προμήθεια-εγκατάσταση αντλιών για έκτακτες ανάγκες σε κτίρια του ΔΑΟ

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.549,75 € με ΦΠΑ για την προμήθεια-εγκατάσταση αντλιών για έκτακτες ανάγκες σε κτίρια του ΔΑΟ

Έγκριση πίστωσης  ποσού 6.549,75 € με ΦΠΑ για την προμήθεια-εγκατάσταση αντλιών για έκτακτες ανάγκες σε κτίρια του ΔΑΟ

adsdao372011.pdfa