Έγκριση πίστωσης ποσού 6.550,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία αφιέρωμα στο Γ. Παπαϊωάννου