Έγκριση πίστωσης ποσού 6.550,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσικοχορευτική παράσταση σε τέσσερις ενότητες

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.550,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσικοχορευτική παράσταση σε τέσσερις ενότητες

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.550,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσικοχορευτική παράσταση σε τέσσερις ενότητες

ADSDHKEPA1332012.pdfa