Έγκριση πίστωσης, ποσού 6.949,50 ευρώ, για την εργασία: «Μυοκτονίες & απεντομώσεις στους αθλητικούς χώρους του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ»

Έγκριση πίστωσης, ποσού 6.949,50 ευρώ, για την εργασία: «Μυοκτονίες & απεντομώσεις στους αθλητικούς χώρους του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ»

Έγκριση πίστωσης, ποσού 6.949,50 ευρώ, για την εργασία: «Μυοκτονίες & απεντομώσεις στους αθλητικούς χώρους του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ»

adsdao_172011.pdfa