Έγκριση πίστωσης ποσού 60.000,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012»

Έγκριση πίστωσης ποσού 60.000,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012»

Έγκριση πίστωσης ποσού 60.000,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012»

ADSDHKEPA1552012.pdfa