269/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 620,00 ευρώ για δαπάνη συμμετοχής του Δήμου μας στην τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού ENVIRONMENTAL AWARDS 2018

269/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 620,00 ευρώ για δαπάνη συμμετοχής του Δήμου μας στην τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού ENVIRONMENTAL AWARDS 2018