Έγκριση πίστωσης ποσού 623,14€ με Φ.Π.Α. για εξόφληση κοινοχρήστων Δημοτικού Ωδείου

Έγκριση πίστωσης ποσού 623,14€ με Φ.Π.Α. για εξόφληση κοινοχρήστων Δημοτικού Ωδείου

Έγκριση πίστωσης ποσού 623,14€ με Φ.Π.Α. για εξόφληση κοινοχρήστων Δημοτικού Ωδείου

ADSDHKEPA1962012.pdfa