Έγκριση πίστωσης ποσού 676,50€ με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «Οι περιπέτειες του Λύκου»

Έγκριση πίστωσης ποσού 676,50€ με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «Οι περιπέτειες του Λύκου»

Έγκριση πίστωσης ποσού 676,50€ με Φ.Π.Α. για την παιδική θεατρική παράσταση «Οι περιπέτειες του Λύκου»

ADSDHKEPA1142012.pdfa