Έγκριση πίστωσης ποσού 7.344,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών για υλοποίηση καλοκαιρινών προγραμμάτων απασχόλησης παιδιών

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.344,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών για υλοποίηση καλοκαιρινών προγραμμάτων απασχόλησης παιδιών

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.344,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών για υλοποίηση καλοκαιρινών προγραμμάτων απασχόλησης παιδιών

ADSDHKEPA1832012.pdfa