Έγκριση πίστωσης ποσού 7.467,33 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τους αθλητικούς χώρους του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ 2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.467,33 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τους αθλητικούς χώρους του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ 2011.

Έγκριση πίστωσης  ποσού 7.467,33 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τους αθλητικούς χώρους του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ  2011.

adsdao_252011.pdfa