Έγκριση πίστωσης ποσού 7.490,70€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.490,70€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.490,70€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA0312012.pdfa