Έγκριση πίστωσης ποσού 7.564,50 € με ΦΠΑ για την προμήθεια καθισμάτων για τους αθλητικούς χώρους του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.564,50 € με ΦΠΑ για την προμήθεια καθισμάτων για τους αθλητικούς χώρους του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011.

Έγκριση πίστωσης  ποσού 7.564,50 € με ΦΠΑ για την προμήθεια καθισμάτων για τους αθλητικούς χώρους του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011.

adsdao_292011.pdfa