Έγκριση πίστωσης ποσού 7.580,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία «Ταξίδι στη Μεσόγειο»

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.580,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία «Ταξίδι στη Μεσόγειο»

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.580,00€ με Φ.Π.Α. για τη μουσική συναυλία «Ταξίδι στη Μεσόγειο»

ADSDHKEPA1692012.pdfa