Έγκριση πίστωσης ποσού 7.773,95€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.773,95€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.773,95€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012

ADSDHKEPA0372012.pdfa