Έγκριση πίστωσης ποσού 7.921,20€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.921,20€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.921,20€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA0272012.pdfa