Έγκριση πίστωσης ποσού 7.995,00€ με Φ.Π.Α. για τις ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ.

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.995,00€ με Φ.Π.Α. για τις ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ.

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.995,00€ με Φ.Π.Α. για τις ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ.

ADSDHKEPA0452012.pdfa