Έγκριση πίστωσης ποσού 700,00€ με Φ.Π.Α. για το δημιουργικό-επιμέλεια εντύπων των εκδηλώσεων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου.

Έγκριση πίστωσης ποσού 700,00€ με Φ.Π.Α. για το δημιουργικό-επιμέλεια εντύπων των εκδηλώσεων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου.

Έγκριση πίστωσης ποσού 700,00€ με Φ.Π.Α. για το δημιουργικό-επιμέλεια εντύπων των εκδηλώσεων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου.

adsdhkepa892011.pdfa