Έγκριση πίστωσης ποσού 70,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της υπαλλήλου Μπέλλου Αθανασίας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28/5/2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 70,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της υπαλλήλου Μπέλλου Αθανασίας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28/5/2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 70,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της υπαλλήλου Μπέλλου Αθανασίας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28/5/2012

ADSDHKEPA1622012.pdfa