043/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 738,00 € υπέρ της δικαιούχου περιοδικού «Δυτικές Διαδρομές» Αφοί Στεφανάκη Ο.Ε.