Έγκριση πίστωσης ποσού 738,00 € υπέρ του δικαιούχου ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Ο.Ε. περιοδικό ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 738,00 € υπέρ του δικαιούχου ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Ο.Ε. περιοδικό ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ