Έγκριση πίστωσης ποσού 77.218,95 € δαπανών οικ. έτους 2012€.