246/2019 – Έγκριση πίστωσης ποσού 774,49€ για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιών περίθαλψης αδέσποτων ζώων

246/2019 – Έγκριση πίστωσης ποσού 774,49€ για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιών περίθαλψης αδέσποτων ζώων