245/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 78,72 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας