245/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 78,72 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

245/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 78,72 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

Έγκριση πίστωσης ποσού 78,72 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

AOE2452012.pdfa

Τελευταία Νέα