Έγκριση πίστωσης ποσού 8.200,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια υλικών για την υλοποίηση καλοκαιρινών προγραμμάτων απασχόλησης παιδιών

Έγκριση πίστωσης ποσού 8.200,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια υλικών για την υλοποίηση καλοκαιρινών προγραμμάτων απασχόλησης παιδιών

Έγκριση πίστωσης  ποσού 8.200,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια υλικών για την υλοποίηση καλοκαιρινών προγραμμάτων απασχόλησης παιδιών

adsdao402011.pdfa