243/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 8.233,17 € για την λογιστική τακτοποίηση επιχορήγησης από την Τράπεζα Ελλάδος

243/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 8.233,17 € για την λογιστική τακτοποίηση επιχορήγησης από την Τράπεζα Ελλάδος

Έγκριση πίστωσης ποσού 8.233,17 € για την λογιστική τακτοποίηση επιχορήγησης από την Τράπεζα Ελλάδος

aoe2432012.pdfa